ასოციაციის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიზანია საქართველოში პალიატიური მზრუნველობის განვითარება და საერთაშორისოდ აღიარებული ბიოეთიკური სტანდარტების დანერგვა, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს ქვეყანაში თანამედროვე პალიატიური მზრუნველობის სისტემის ჩამოყალიბებასა და შემდგომ წარმატებებს.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerდოკუმენტური ფილმი

"Life Before Death: Pain Control in Georgia"

 

 

 

 

 

 


© 2011-2012 Palliativecare.org.ge All Rights Reserved